News

Latest news

3 New auction pictures added 18/8/13. From Rempex Auctions.

STEFAN ŻECHOWSKI W POLSKICH ZBIORACH PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH. KATALOG RAISONNÉ

http://mnki.pl/pl/wystawy/zapowiedzi/stefan_zechowski_-_wystawa_czasowa_i_katalog/

“Socrealizm” Semaine polonaise

du 25 mars 2013 au 29 mars 2013

http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/socrealizm-semaine-polonaise-227574.kjsp

Eksponat marca 2013 – Stefan Żechowski, Matka i syn (z cyklu „Wojna”)

http://www.muzeum-miejskie-zabrze.pl/eksponat-marca-2013.php

O Żechowskim w Krakowie

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-miechowski/1262479-o-zechowskim-w-krakowie.html

Very good news

Obrazy Żechowskiego są już bezpieczne

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-miechowski/1209052-obrazy-zechowskiego-sa-juz-bezpieczne.html

Książka na sprzedaż, małym formacie.
Book for sale, small format.

Symbioza artystycznych fascynacji “Motory” i “Zmory” Emila Zegadłowicza w ilustracjach Stefana Żechowskiego.
http://www.muzeum.bielsko.pl/www/strona.php?jezyk=pl&tresc=str_wydawnictwa&PHPSESSID=e93e32c51e05abe3f989eaa66e9ebd0f

Stefan Żechowski, Published by U-Jaksy Gallery, Miechow, 2009, 120p, ISBN 978-83-927672-9-9, many pictures, see books section.

I do not know cost of this book but they do have more copies at the moment December 2012, contact them below:

Stefan Żechowski, Opublikowany przez Galerii U-Jaksy, Miechów 2009, 120P, ISBN 978-83-927672-9-9, zdjęcia wiele, patrz rozdział książki.

Nie wiem, koszt książki ale mają więcej kopii w tej chwili 21 marca 2013, z nimi skontaktować tutaj:

http://u-jaksy.miech.pl/

Major Exhibition In 2014

Recently had news that there will be an exhibition of around 1000 Stefan Żechowski works at The National Museum in Kielce in the first half of 2014, and then on to National Museum in Cracow. There will also be an Album catalog published to go with the exhibition.

Ostatnio miał informacje, że nie będzie wystawa około 1000 Stefan Żechowski pracuje w Muzeum Narodowym w Kielcach, w pierwszej połowie 2014 r., a następnie do Muzeum Narodowego w Krakowie. Nie będzie również katalog Album opublikowany iść z wystawy.

Wystawa pokonkursowa I. Ogólnopolskiego Konkursu Rysunkowego im. Żechowskiego pt. Portrety zapzyjaźnione

http://www.malopolskaonline.pl/co-gdzie-kiedy,Wystawa_pokonkursowa_I_Ogolnopolskiego_Konkursu_Rysunkowego_im_Zechowskiego_pt_Portrety_zapzyjaznione-3906.html

Gallery Exhibition

There is a permanet Stefan Żechowski exhibition in Miechów. If it is not open then ask at main gallery by church.

est permanet Stefan Żechowski wystawa w Miechowie. Jeśli nie jest otwarty, zapytaj w galerii głównej przez kościół.

http://u-jaksy.miech.pl/

Tym razem w ramach cyklu “ArtKino” odbędzie się pokaz filmu “Pustelnik”, opowiadającego o twórczości i życiu wybitnego grafika Stefana Żechowskiego.

http://www.kulturasiedlecka.pl/branch,glowna,article,999,dusza_artysty_od_kuchni.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s