Author Archives: frunobulux

Powitanie, Welcome

My thanks to Brian R. Banks, Marta Mazur, Miroslaw Wojcik and Iwona Rajkowska, for their invaluable help.

Kim jestem?

Jestem z Londynu Anglii i został wprowadzony do sztuki Stefana podczas wizyty u znajomych w Warszawie. Kiedy wróciłem do domu i spojrzał na internecie, znalazłem prawie nic o nim i uważam, że to jest złe. Tak więc po wielu długich godzin zmuszając Google zrezygnować informacje i moich znajomych w Polska pomaga, ja w końcu dostałem wystarczająco dużo informacji. Następnie musiałem uczyć się, jak założyć stronę internetową. Więc tu jesteśmy. Ja nadal dodając szczegóły z różnych książek mam teraz. Mam nadzieję, że zrobiłem dobrą robotę. Robert 2013

Proszę korzystać z formularza kontaktowego aby wysłać jakieś wieści, sugestie lub uwagi.

Ta strona ma na celu krytyki i przeglądu.

Who am I ?

I’m from London England and was introduced to Stefan’s art while visiting friends in Warsaw. When I got home and looked on the internet, I found almost nothing about him and thought this is wrong. So after many long hours of forcing Google to give up information and my friends in Poland helping, I eventually got enough information. Then I had to teach myself how to set up a website. So here we are. I am still adding details from various books I now have. I hope I’ve done a good job.  Robert 2013

Please use the contact page to send any news, suggestions or feedback.

This site is for the purpose of criticism and review.

Modlitwa, 1941

Modlitwa, 1941